ARCHIEF: Op 23 augustus 2019 deed de VES deze herhaalde oproep aan de Regering en DNA

Eerlijke oplossing kwestie Alcoa alleen via Internationale Arbitrage

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is van mening dat in de definitieve overeenkomst tussen de multinational Alcoa en de onderhandelingscommissie van de
Staat het nationaal belang van ons land niet is gediend. De VES vraagt de Nationale
Assemblee (DNA) om de Regering op te roepen om met onmiddellijke ingang het proces
van internationale arbitrage in te zetten. De VES heeft de Suralco kwestie diepgaand bestudeerd en heeft aan diverse discussies hierover meegedaan. Genoemd kunnen worden de diverse gesprekken met de Onderhandelingscommissie van de Regering, de DNA vaste commissie en haar juridisch team, en de vice president van Global Transformation Group van de Alcoa de heer Robert Bear.
Aangezien een multinational die wil vertrekken niet tot blijven gedwongen kan worden is het zaak om het vertrekkende bedrijf eraan te houden haar verplichtingen naar de Staat en de gemeenschap toe, waar ze bijkans 1 eeuw goed aan verdiend heeft, volledig en royaal na te komen. Op dit stuk kan en mag de Surinaamse samenleving geen concessies doen, en dient de Regering het beste voor het land eruit te halen.
Door “arbitrage” als optie a priori uit te sluiten was dit slechte resultaat echter al bij voorbaat verwachtbaar, aangezien deze beperking de commissie de ruimte ontnam om hard met Suralco te onderhandelen. Dit verklaart ook de mate van inschikkelijkheid van de Onderhandelingscommissie naar de Suralco eisen toe. Aangezien het niet verwachtbaar is dat deze Regering die zo content is met het bereikte resultaat in staat zal zijn om door
heronderhandelen een beter resultaat te bereiken, staat alleen de weg naar Internationale
Arbitrage open.

Internationale Arbitrage
In de Brokopondo Overeenkomst (Art. 13) staat precies aangegeven dat alle disputen, inclusief de ontmanteling van de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan het oordeel van arbiters. Een dispuut is daarbij gedefinieerd als “elke claim die niet direct door de andere partij wordt gehonoreerd”. Het arbitrage hof zal daarbij bestaan uit 3 onafhankelijke juristen, die in alle redelijkheid een oordeel geven. Aangezien dit proces inmiddels al 4 jaar loopt is het argument dat arbitrage te lang zou duren geen gegronde reden.
Het is van belang dat Alcoa gewezen wordt op haar verantwoordelijkheid conform internationale rechtsregels in het algemeen en de milieuregels in het bijzonder. De Regering dient de rechtmiddelen die nationaal en internationaal aanwezig zijn maximaal te mobiliseren om het beste voor Suriname te bereiken.
De VES doet een krachtig beroep op de Nationale Assemblee om de “definitieve” overeenkomst die de Regering van Suriname op 25 juli 2018 met Alcoa zou hebben bereikt af te wijzen en de Regering op te roepen om met onmiddellijke ingang het proces van internationale arbitrage in te zetten.