Recent Posts by Ves Suriname

Nieuw Bestuur 2019

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), gehouden op vrijdag 29 maart j.l., is Ir. Winston Ramautarsing, bij acclamatie, herkozen tot voorzitter van de vereniging. Ook de bestuursleden Steven Debipersad en Naomi Alberg-Blijd zijn herkozen. Nieuw in het Bestuur zijn Ir....
Lees meer

The Hunt Is On for a New Way to Measure the World’s Economies

488x-1Gross domestic product is so 20th century. The measure has risen from humble beginnings during the Great Depression to be an essential gauge for governments and central banks the world over. Long-term investors allocate capital based on its findings; traders buy and sell stocks, bonds, currencies and commodities...
Lees meer

Recent Comments by Ves Suriname

No comments by Ves Suriname yet.