Beloofde inkomstenverlichtende maatregelen geformaliseerd

inkomstenverlichtende-maatregelenDe afspraak die gemaakt was met de vakbeweging om inkomstenverlichtende maatregelen in de belastingsfeer te treffen, is deze maand via een Staatsbesluit geformaliseerd door president Desi Bouterse. De reeds bestaande heffingskorting van SRD 600 per jaar is verhoogd naar SRD 1500.

In de nota van toelichting stelt de president dat de toepassing van de verhoogde heffingskorting tot gevolg heeft dat het netto besteedbaar inkomen van belastingverplichtingen in de inkomstenbelastingsfeer (met name voor zelfstandigen) op jaarbasis met maximaal SRD 900 toeneemt.

Dit besluit werkt terug tot en met 1 mei 2016. Voor dit jaar kan de verhoging van de heffingskorting proportioneel voor een bedrag van maximaal SRD 600 (8x75) worden toegepast. De overige door de regering genomen compenserende maatregelen zijn: verhoging van de onbelaste kinderbijslag en onbelaste koerscompensatie alsmede verhoging van het vrijgestelde deel van vakantie-uitkeringen, gratificatie of bonussen.

Bron: Starnieuws
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/37550