Category Archives: Nieuws

Oproep aan volksvertegenwoordiging inzake wijziging regelgeving Wet op de Staatsschuld

AAN:   alle Volksvertegenwoordigers in van De Nationale Assemblee Betreft Dringende Oproep Paramaribo, 22 oktober 2019, Geacht lid van het hoogste College van Staat, De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) doet een dringend beroep op u als vertegenwoordiger van het volk van Suriname in het hoogste College van Staat om het wetsvoorstel “tijdelijke voorziening voor de financiering van de...
Lees meer

VES rondt training aan mediawerkers succesvol af

In de afgelopen 5 weken is heel intensief gediscussieerd met de media over kernaspecten van de economie. De volgende kerngebieden kwamen ondermeer aan de orde: -Nationale Rekeningen -Overheidsfinancien -Economie en Bestuur -Monetaire Economie -Internationale Economie, Compliance en Green Growth De VES is het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten zeer erkentelijk voor hun bijdrage in het welslagen van dit initiatief....
Lees meer