Category Archives: Nieuws

VES vraagt publicatie CBvS Jaarverslagen

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft de Centrale Bank van Suriname per schrijven, gedateerd 25 augustus 2020 haar bezorgdheid over de recente financieel-economische en monetaire ontwikkelingen in het algemeen en het uitblijven van sturende en corrigerende maatregelen vanuit de bank als monetaire autoriteit kenbaar gemaakt. Ze willen dan ook op de meest korte termijn...
Lees meer

In 2008 ontving Dr. Jules Sedney een staatsonderscheiding op voordracht van de VES

Een bijna vergeten, maar niet écht te vergeten Surinamer: Jules Sedney, vanaf 1939 een leven lang in Surinaamse overheidsdienst met slechts twee onderbrekingen ‘zonder bezwaar’: voor zijn studie in Nederland en in 1983 voor zijn hem sierende weigering om als president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) mee te werken aan een dubieuze Colombiaanse...
Lees meer