Energy Producers Suriname NV een feit

397Energy Producers Suriname NV heet het bedrijf dat opgericht is voor het opwekken van energie. President Desi Bouterse deelde maandag mee dat hij de statuten van de NV al heeft getekend. Deze zijn vrijdag gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname. Het gaat om scheiding van de opwekking en de distributie bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS).

De nieuwe NV zal verder het beheer voeren over energiecentrales. Een ander doel is het verrichten van alle handelingen en het aangaan van transacties. Het maatschappelijk kapitaal van de NV bedraagt SRD 500 miljoen, verdeeld over een miljoen aandelen van SRD 500. Bij de oprichting zijn 600.000 aandelen geplaatst. De Staat Suriname neemt deel met 599.999 aandelen. Stichting Planbureau heeft één aandeel.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere directeuren die over de Surinaamse nationaliteit moeten beschikken. De directie kan ook gevoerd worden door een rechtspersoon. Er wordt een raad van commissarissen benoemd bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven leden die in Suriname woonachtig zijn en over de Surinaamse nationaliteit moeten beschikken.

Het verzoekschrift van minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen ontving de president via een missive van de vicepresident op 18 maart dit jaar. Namens Stichting Planbureau is Joyce Kariodimedjo de medeoprichter van de NV.

Bron: Starnieuws
- http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/28818