Euro 13,8 miljoen voor agrarische sector Suriname

KopeckyMinister van Financiën Andy Rusland en minister Soeresh Algoe van Landbouw Veeteelt en Visserij hebben vandaag EU-ambasador Robert Kopecký ontmoet ter gelegenheid van de lancering van het Nationaal Indicatief Programma 2014-2020 voor Suriname.

Een bedrag van euro 13,8 miljoen is gealloceerd onder het 11de Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor de agrarische sector van Suriname. Het algemeen doel van het programma is het bevorderen van duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname.

De specifieke doelen zijn: capaciteitsversterking van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, andere agrarische instituten, en de private sector.
Uiteindelijk moet dit Programma ertoe leiden dat:

  • de agrarische sector duurzaam wordt ontwikkeld en een bijdrage wordt geleverd aan de nationale economie;
  • de capaciteit van de private sector wordt verhoogd teneinde op een duurzame manier marktconforme producten te produceren;
  • de capaciteit van zowel de publieke als de private sector ter waarborging van voedselveiligheid en voedselzekerheid versterkt wordt.
  • De Suriname EU -ontwikkelingsstrategie in het Nationaal Indicatief Programma 2008 -2013 (10de EOF) heeft zich meer gefocust op de uitvoering van projecten op het gebied van transport, rijst, bananen en de private sector.

De oplevering van het laatste infrastructureel project onder het 10de EOF (Lot 1 Rehabilitatie van de weg Meerzorg- Albina) heeft in het vierde kwartaal 2013 plaatsgevonden, laat het Ministerie van LVV weten.

Ambassadeur Kopecký verwelkomde de start van het nieuwe programma, dat van strategisch belang wordt geacht voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding in Suriname.

Bron: GFC Nieuws - http://www.gfcnieuws.com/2014/10/euro-138-miljoen-voor-agrarische-sector-suriname/