Fitch: kredietwaardigheid Suriname B- met negatief vooruitzicht

Kredietwaardigheidsbeoordelaar Fitch Ratings kwam op 21 augustus uit met hun inzichten over de Surinaamse economie. De kredietwaardigheid van ons land blijft steken op B-, wat inhoudt staat voor hoog risicovol. Nieuw in het Fitch oordeel is dat het vooruitzicht naar beneden is bijgesteld van 'stabiel' naar 'negatief'. De belangrijkste reden hiervoor is de omvang van het overheidstekort (discrepantie tussen staatsuitgaven en -inkomsten) met name tot mid-2019. Deze tekorten hebben in eerste instantie geleidt tot de her-introductie van monetaire financiering aan het begin van 2019, nadat de afgelopen 3 jaren hier geen sprake van was. De ervaring is dat in ons land monetaire financiering direct leidt tot koopkrachtverlies, met ernstige episodes hiervan nog vers in het geheugen. In tweede instantie, redeneert Fitch Ratings, dat de aanhoudende en aanzienlijke overheidstekorten het leengedrag zullen prikkelen en gezien de slechte kredietwaardigheid zal dit onder ongunstige omstandigheden zijn. Verwacht wordt dat de schuldratio als percentage van het BBP nog verder zal oplopen en richting 80% van het BBP zal gaan. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan de 50% norm in de B- categorie. De betaalbaarheid van de uitstaande schulden worden steeds meer een uitdaging. Zo was in 2014 nog 4% van de staatsuitgaven bestemd voor renteaflossingen. Verwacht wordt dat voor dit jaar dit percentage oploopt naar 14% van de staatsuitgaven.

Het volledig persbericht kan worden nagelezen op:

https://www.fitchratings.com/site/pr/10086667