Green Economic Growth

De Vereniging van Economisten in Suriname heeft het genoegen U uit te nodigen voor de openbare discussie avond:

Green Economic Growth

Spreker: John Goedschalk
Datum : woensdag 21 februari 2018
Tijd : 20:00 – 22:00 uur (inloop 19:30 uur)
Plaats : Buitensociëteit het Park, Grote Combeweg

 

Registratie is verplicht, het aantal zitplaatsen is beperkt. Meldt u zich aan middels het onderstaand formulier.

Registratie gesloten