Hakrinbank voorname kredietverlener Staat

Hakrinbank-logojpgDe naamloze vennootschap Handels-, Krediet- en Industriebank (Hakrinbank N.V.) heeft haar uiterst solide positie in het bancair landschap weten te consolideren en vorig jaar een nettowinst geboekt van SRD 32,4 miljoen. Tevens is de kredietverlening aan de Staat, met name in de vorm van schatkistpapierbeleggingen, enorm gestegen. Dit blijkt uit de jaarcijfers over 2014, die gisteravond werden gepresenteerd. De winst vóór belastingen nam vorig jaar toe met SRD 3,4 miljoen, ofwel 7,2% tot SRD 50,6 miljoen. De nettowinst na belastingen steeg van SRD 30,2 miljoen in 2013 naar SRD 32,4 miljoen in 2014. Opvallend in het jaarrapport 2014, is de vermelding van de verdubbeling van de Hakrinbank beleggingen in schatkistpapier van de Republiek Suriname, en wel van SRD 116,7 miljoen naar SRD 232,7 miljoen. De sterke groei is veroorzaakt door de grote financieringsbehoefte van de Staat en de incentives van de monetaire autoriteiten voor deze beleggingsvorm. Dit heeft geleid tot enige verschuiving in de samenstelling van de kredietportefeuille; het aandeel van de overheid daarin steeg met 6 procentpunten tot 17%. Er wordt niet verwacht dat deze portefeuille verder zal worden uitgebreid vanwege het beleid van de Hakrinbank van spreiding van beleggingen. De toename van de kredietverlening inclusief schatkistpapier bedroeg 15,2%, wat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) overtrof.
De bijdrage van de Hakrinbank aan de totale kredietgroei was redelijk in lijn met dat van de andere banken, waardoor haar marktaandeel vrijwel gelijk bleef. De toenemende betalingsachterstanden van de overheid hadden wel een negatieve doorwerking op de kredietportefeuille van de bank. Voorts bedroeg de geconsolideerde kredietverlening van de private sector per ultimo 2014 SRD 64 miljoen of 6% hoger dan een jaar eerder en beliep SRD 1,1 miljard, wat iets onder het budget lag. De groei werd vooral gerealiseerd in de sectoren handel, nijverheid, woningbouw en commerciële dienstverlening. De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2014 bevredigende bedrijfsresultaten gerealiseerd, onder meer het geconsolideerde balanstotaal steeg met 6% tot SRD 2,25 miljard.

Bron: De West

http://dagbladdewest.com/2015/05/15/hakrinbank-voorname-kredietverlener-staat/