IMF-rapport toetst niet het huidige financieel beleid

250Steven Debipersad, bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) zegt dat het laatste rapport van het Internationale Monetair Fonds (IMF) over Suriname nooit bedoeld kan zijn om het huidige financieel-monetair beleid van de regering te beoordelen. De feiten en cijfers over het financieel huishouden het afgelopen anderhalf jaar spreken tegen dat er sprake is van een prudent financieel beleid, zoals is gesteld door governor Gillmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname, in reactie op het rapport.

"Deze rapporten moeten in een totaal ander kader worden bekeken”, meent econoom Debipersad. Volgens hem zijn de opgenomen cijfers en informatie in het rapport wel degelijk reëel, maar hebben op geen enkel manier betrekking op het huidige financieel beleid. “De informatie wordt op een bepaald moment verzameld en in het laatste rapport gaat het om gegevens van de beste piekperiode van Suriname tot december 2012. Debipersad sprak maandagavond in het Lalarookh gebouw, op de openingslezing in de Democratie Maand van Projekta.

Verspilling
De outlook die zo een rapport geeft, is volgens Debipersad een kortstondige, die op basis van die informatie en cijfers iets zegt over de monetaire situatie van het land. Eigenlijk is het begrijpelijk dat de outlook van korte duur is bij het IMF omdat onmogelijk de cijfers en feiten in de toekomst bekend kunnen zijn. Daarmee wordt geen rekening gehouden en worden daarom vrijwel jaarlijks dit soort rapporten uitgebracht. Het moment dat de outlook uitkomt, is het bedoeld voor de periode waarin de informatie is verzameld en niet op de huidige situatie”, legt de econoom uit.

De reële situatie van het moment is volgens Debipersad verre van prudent. Dit toonde hij aan met cijfers over het financieel beheer over anderhalf jaar sinds januari 2013. Nadat de internationale prijzen van natuurlijke hulpbronnen die Suriname exploiteert, zoals goud in 2012 op zijn hoogst waren, is er volgens de econoom geen enkel beleid gevoerd hoe daarmee om te gaan. Integendeel tonen de cijfers aan dat met het geld dat toen binnenstroomde over de balk is gesmeten. Het financiële beheer heeft zich laten kenmerken door grote uitgaven, verspilling, leningen op zowel de binnenlandse als de internationale kapitaalmarkt en zijn de valutareserves drastisch geslonken.

Teken aan de wand
Debipersad heeft na onderzoek de periode in kaart gebracht en toonde aan dat het forse uitgavenpatroon van zowel niet als wel op de begroting opgebrachte projecten is afgezet tegen de goede financiële positie van het land in 2012. Afgezet tegen de verdiencapaciteit van het land en het financieel resultaat nu, moeten er wel degelijk vraagtekens geplaatst worden bij het beleid van de monetaire autoriteiten. “We hebben als land al vanaf januari 2013 geen pas op de plaats gemaakt en beleid gemaakt hoe met de situatie om te gaan. Wat er wel is gebeurd, is dat we zijn gaan uitgeven wat we niet verdienen op basis van onze afhankelijkheid aan prijzen om de internationale markt", stelde de inleider.

"Alsof dat niet genoeg is, hebben we ons leningenplafond voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse schuld verhoogd. Het resultaat is nu dat we een verhoogd binnenland als buitenlands schuldenlast hebben. Dat de monetaire reserve is in anderhalf jaar afgenomen van meer dan 1 miljard US dollar tot 700 miljoen US dollar is een behoorlijk teken aan de wand”, zegt Debipersad.
De inleider besprak naast het financiële beleid ook het democratisch gehalte van Suriname en de mate waarop sprake zou moeten zijn van goed bestuur. Hij toonde verschillende indexen waaruit blijkt dat Suriname het in vrijwel alle gevallen slecht heeft gedaan.

Wilfred Leeuwin

Bron: Starnieuws
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26071