INZICHT 7 oktober editie

Gewaardeerde lezers
 
Bijgaand ontvangt u de oktober editie van INZICHT - Het Surinaams Economistenblad.
Dit digitaal blad van de Vereniging van Economisten in Suriname wordt maandelijks gepubliceerd.
In deze 7de editie onder andere:
- Begroting 2021 is economisch onverantwoord
- Econotori: Op weg naar een nieuwe wisselkoers?
- Carbon credits - wat is dat?
- Covid-fonds is monetaire financiering
- VES wenst opname strafbepaling in Wet op de Staatsschuld
 
Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier. 
Vragen en opmerkingen kunnen altijd worden teruggekoppeld met info@ves.sr

Klik op de link voor uw exemplaar.

VES_INZICHT # 7_oktober editie 2020