Nisha Soekha Winnaar VES Masterthesisprijs 2017

VES_NieuwsOp woensdag 24 januari werd in een bomvolle Ballroom van Torarica de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) gehouden. De avond werd ingeluid met de uitreiking van de VES Scriptieprijs. Deze prijs wordt sinds 2016 opnieuw jaarlijks uitgereikt aan de schrijver van de beste masterthesis op economisch gebied. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling van de vereniging, namelijk de bestudering van de Surinaamse economie. Middels deze toekenning wil de VES kwalitatief goede "economie" scripties promoten. Jaarlijks dingen daarom de 2 beste "economie" scripties van het FHR Institute for Social Studies en het Institute for Graduate Studies and Research mee naar de VES  Scriptieprijs. De beste scripties van deze instellingen worden vervolgens zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke jury bestaande uit vooraanstaande economen. Deze keer heeft de kundige jury, bestaande uit Drs W. Boedhoe, Ir. D. Hindori en Drs. D. Currie, de feestdagen opgeofferd om de gedegen afstudeerscripties grondig door te nemen en te beoordelen.

Foto: Mr. M. Badjoeri van Trustbank Amanah (links) en Nisha Soekha, winnaar VES Scriptieprijs 2017 (rechts).

Na vele beraadslagingen kwam de jury uiteindelijk tot een unaniem eindoordeel. Dit eindoordeel werd vervolgens door de jury-voorzitter, Drs. D. Currie, tijdens de nieuwjaarsreceptie met de bomvolle zaal gedeeld. De winnaar van de VES Scriptieprijs 2017 is geworden Nisha Soekha met haar afstudeerscriptie “The emperical link between perceived customer value and customer retention within the fast-food industry”. Nisha heeft gestudeerd aan het FHR School of Social Studies. Dit jaar zorgde Trustbank Amanah voor de prijzenpot ter waarde van USD 1.000 ten behoeve van de VES Scriptieprijs.  Directeur M. Badjoeri van deze bank, overhandigde na de bekendmaking van de winnaar, het geldbedrag in de vorm van een symbolische cheque aan Nisha Soekha.

Foto: Het VES-bestuur samen met de winnaar van de VES Scriptieprijs. Vlnr: W. Ramautarsing, N. Soekha, B. van Hetten, S. Debipersad, J. Ramdat Tewarie.

De VES bedankt allen die hebben bijgedragen aan het succesvolle verloop van dit deel van de nieuwjaarsreceptie, waaronder de sponsor, de jury-leden en de 2 wetenschappelijke instituten. Een speciaal woord van waardering gaat uit naar alle scriptieschrijvers, die middels hun studie en afstudeerscriptie een nuttige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land. Moge hun voorbeeld worden opgevolgd door onze jonge landgenoten. Kennis is de sleutel tot succes!