NPS, DOE en A20 doen aftrap debat De Economische Dialoog

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in samenwerking met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de ICT Associatie (ICT-As) organiseren in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 een debattenserie “De Economische Dialoog”.
Het uiteindelijk doel van de debatten is de Surinaamse kiezer in staat te stellen de inhoud van het financieel-economisch beleid van de politieke partijen beter te begrijpen en te beoordelen om uiteindelijk een onderbouwde zakelijke keuze te kunnen maken.
Aan de debattenserie van 5 avonden participeren 16 politieke partijen die de samenleving dienen te informeren over hun beleidsvoornemens op financieel-economisch gebied. Na de presentatie van de vertegenwoordiger van de politieke partij zal een panel is discussie treden met hen, waarbij er ook vragen van het publiek aan bod komen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het digitaal platform ZOOM waarbij een ieder van huis achter de computer kan deelnemen en vragen stellen.
Op donderdag 30 april is het eerste debat, waaraan deelnemen de NPS, DOE en A20. Het programma begint om 19.30 uur met korte promotie filmpjes van deze 3 partijen, waarna om 20.00 uur het debat begint. De 5 debatten worden ook live uitgezonden op ABC TV, kanaal 4.2 en Radio ABC en zal het verder gestreamed worden via YouTube en FaceBook.
De minimaal te bespreken thema’s zijn:
1. Productie diversificatie- en werkgelegenheidsbeleid; rol van MKB en jong ondernemerschap, welke sectorale prioriteiten, digitale economie als basis voor verdere groei.
2. Fiscaal beleid; evenwichtige begroting (maximaal tekort), maatregelen verhoging
overheidsinkomsten en verlaging uitgaven;
3. Monetair beleid; wisselkoersbeleid, opbouw internationale reserves, afbouw Staatschuld;
4. Sociaal beleid; Volksgezondheid, Pensioenbeleid.
5. Het overheidsapparaat; Good governance, Public sector reform beleid, privatisering,
capaciteitsversterking, Structureel Aanpassings Programma;
Hierin kunnen worden meegenomen de verwachtte effecten van COVID-19 op het economisch herstel.
De VES, VSB en ICT-As hopen middels deze debattenserie het publiek maximaal te informeren over de diverse standpunten van de politieke partijen over het financieel-economisch beleid dat zij wensen te voeren bij een regeringsdeelname na 25 mei 2020.
Meer informatie kan worden ingewonnen bij [VES] Swami Girdhari (08876966) en [VSB] Kamlesh Ganesh
(08853681).