Open brief aan vertegenwoordiger Abdoel

Geacht DNA-lid Abdoel,

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is onaangenaam verrast met Uw onterechte opmerkingen jegens de Vereniging op 23 oktober in Starnieuws. De VES heeft in de afgelopen jaren op meerdere momenten aan alle leden van DNA haar bezorgdheid t.a.v. het Overheidsfinancieel beleid kenbaar gemaakt. Helaas heeft niet alleen U maar ook een meerderheid van de leden haar verantwoordelijkheid nimmer opgepakt.

Het is ronduit onwaar dat de VES nimmer heeft aangegeven hoe het wel zou moeten. We hebben telkenmale de hoofdrichting van de oplossing aangegeven t.w.: 1. ”het faciliteren van (particuliere) productiegroei”. 2.“drastische verlaging van de uitgaven, met name beperken c.q. uitstellen van de niet dringend noodzakelijke of onnodige uitgaven, inclusief subsidies” en 3.“verhoogde inkomsten (zowel de belasting- als de niet-belastinginkomsten) door verbeterde wet- en regelgeving en drastische versterking van het gehele Belastingapparaat”. Daarenboven zijnn alle brieven van de VES aan U afgesloten met het welgemeende aanbod om voor verdere detaillering of nadere toelichting te allen tijde beschikbaar te zijn.

Als u zich werkelijk van bewust bent dat de schuld omlaag moet en zelfs al zou niemand U de weg hebben gewezen dan zou u om deskundige hulp moeten vragen. Dit is zowel nationaal als internationaal in ruime mate beschikbaar, ook voor U. Bovendien is dat op geen enkele wijze een rechtvaardiging om nu zelf het initiatief te nemen om blanco volmacht te geven aan de Regering om nu in sterkere mate ongebreideld te kunnen lenen, en de huidige en toekomstige generaties op te zadelen met torenhoge schulden.

We hebben begrip voor uw discipline naar Uw partijleiders toe, maar uw professionele integriteit als econoom, nota bene van onze eigen Anton de Kom Universiteit van Suriname, alsmede uw verplichting naar uw verarmde achterban toe vragen om een nationale opstelling. Om dit juist in economisch moeilijke tijden met een “A No Mi” verontschuldiging af te doen, past iemand met uw economische achtergrond niet.

Hoewel dat niet uit uw befaamde uitspraken blijkt weet u drommels goed dat onze economie volledig uit evenwicht is gebracht en dat continuering van dit beleid onze economie rechtstreeks in een nieuwe crisis zal doen belanden. U weet ook goed genoeg dat dit slechts middels een onsmakelijke Structureel Aanpassings Programma (SAP) zal kunnen worden gecorrigeerd. U weet ook dat het zal betekenen dat we zullen worden gedwongen om o.a. het overvolle Staatsapparaat af te slanken, de belastingen nog verder te verhogen, de stroomtarieven te verhogen etc. U weet ook dat niet de huidige politieke top (Ministers, DNA-leden, adviseurs, geregelde topambtenaren, toppers van Staatsbedrijven etc.) noch hun bevriende handelaren/ondernemers hiervoor gaan opdraaien. Het is de werkende bevolking die hier jarenlang nog grotere offers zal moeten brengen om de komende Regeringen in staat te stellen de rente en aflossing van deze schuldenberg te kunnen betalen

De verantwoordelijkheid ligt nu bij alle 51 vertegenwoordigers van het volk, daar kunt óók U geachte lid Abdoel zich niet aan onttrekken.

 

Paramaribo 23 oktober 2019

Persdienst VES