Surmac en EBS bestendigen PPP

Surmac-Public-Private-PartnershipSurmac, één van de veertien werkmaatschappijen van CKC Kersten en de N.V. Energiebedrijven Suriname, hebben vanmiddag een Public Private Partnership (PPP) bestendigd door middel van de opening van zowel een nieuwe ‘state of the art’ facility van Surmac als een onderstation van EBS. De PPP was reeds in oktober ondertekend, waarbij overeengekomen was dat Surmac het onderstation voor US$ 4,7 miljoen voor de EBS zou voorfinancieren. Het onderstation zal Surmac in staat stellen voldoende stroom beschikbaar te hebben, en in dit kader zei minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen aan journalisten dat de stroom van dit onderstation niet slechts voor dit nieuwe onderkomen van Surmac is bestemd. Het is namelijk de bedoeling dat ondernemingen en burgers in deze contreien van de Martin Luther Kingweg, nabij mast 54, meer energie ter beschikking zullen hebben. Het nieuwe EBS-onderstation zal leiden tot beter energiemanagement en de omliggende buurten zullen sowieso minder kampen met stroomonderbrekingen. De constructie van het nieuwe Surmac-gebouw heeft een aantal maanden in beslag genomen, zusterbedrijven Alginco, Bem en Argos waren voorname leveranciers bij dit grote project. Onder meer een Component Repair Center, waar de reparatie van componenten van diverse machines zullen plaatsvinden, is op de nieuwe locatie gevestigd. Kersten is inmiddels 73 jaar Caterpillar dealer en CKC Machinehandel Surmac bevindt zich al 57 jaar in het huidige gebouw op de hoek van de Van ’t Hogerhuys- en Slangenhoutstraat. Het huidige gebouw voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen en standaarden van de (wereld)markt. Verschillende factoren, zoals hogere eisen van onze klanten en hogere eisen op HSEQ gebied, hebben ertoe geleid dat er naar een nieuwe vestiging voor Surmac gezocht diende te worden. Uiteindelijk werd in 2011 besloten dat er een nieuwe ‘state of the art’ facility voor Surmac gebouwd zou worden. Deze faciliteit zou aan alle hedendaagse eisen, standaarden en kwaliteitsverwachtingen voldoen. Om infrastructurele redenen werd gekozen om de nieuwe faciliteit aan de Martin Luther Kingweg, meer bekend als Highway, te vestigen. In nauwe samenwerking met Caterpillar is the `New Facility’ ontworpen door Firm engineering. Het gehele voorbereidingstraject, van ontwerp tot start van de bouwwerkzaamheden, heeft bijna twee jaar geduurd. In juni 2013 zijn de bouwwerkzaamheden van start gegaan.

Bron: Dagblad De West
http://dagbladdewest.com/2015/04/22/surmac-en-ebs-bestendigen-ppp/