UNDP en ministerie van NH bespreken samenwerking

undp_DetailfotoPARAMARIBO - De United Nations Development Program (UNDP) is geïnformeerd over het beleid van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) voor de komende jaren. UNDP-vertegenwoordiger Alexis Armstrong werd welkom geheten door directeur Dave Abeleven en onderdirecteur Valerie Refos-Lalji. Dit gebeurde dinsdag bij een beleefdheidsbezoek. Dit meldt het departement in een persbericht.

Voor het ministerie is de capaciteitsversterking van groot belang. Directeur Abeleven gaf aan, dat het ministerie kader aantrekt en er eveneens naar streeft om kader van het ministerie verder te ontwikkelen. Er komt een herstructurering van het departement. De focus van het beleid is er op gericht om duurzame ontwikkeling van het land tot stand te brengen door verantwoord om te gaan met het milieu.

Om het belang hiervan te onderstrepen wordt er ook een milieusectie toegevoegd aan het ministerie en ook een unit om de Internationale Betrekkingen vanuit het ministerie goed vorm te geven.De directeur gaf ook aan, dat er een nieuwe mineralenwet komt die naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van 2016 naar De Nationale Assemblee zal worden gestuurd voor behandeling. Verder wordt ook gekeken naar het inzetten van alternatieve energie vormen.

Het is de bedoeling dat er zowel een Energie- als Waterautoriteit in het leven wordt geroepen. Met de UNDP is nagegaan op welke vlakken er mogelijkheden zijn tot samenwerken. De heer Armstrong stelde, dat ons land zou kunnen profiteren van mogelijkheden van de Global Environment Facility (GEF). Er is thans een een project met de UNDP in voorbereiding dat ondermeer het milieu regardeert. In dat kader zal de ontwikkeling van de kleinschalige mijnbouw met de nadruk op het terugdringen van kwik, centraal staan.

Bron: DWTonline.com
- http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/11/27/undp-en-ministerie-van-nh-bespreken-samenwerking/