Vertrek uit urbane gebieden groter dan rurale districten

migratiecijfers-1-680x400De binnenlandse migratiecijfers van Suriname tonen dat het vertrek uit de urbane districten in de periode 2009-2013 groter is dan het vertrek uit de rurale districten. De netto binnenlandse migratie was in 2012 in Paramaribo -996 (3.802 vestigingen en 4.798 vertrokken personen) en in 2013 was dat -855 (4.196 personen kwamen erbij en 5.051 gingen weg).

In Wanica hebben zich in 2012 meer mensen gevestigd (4.238) dan er zijn vertrokken (2.343) waardoor het migratiecijfer in dat jaar 1.895 bedroeg. Het jaar daarop telde dat district 4.269 vestigingen en 2.542 vertrekkende personen. Op Wanica en Commewijne na zijn in de overige districten meer mensen vertrokken dan er zich hebben gevestigd. Daarbij valt op dat Sipaliwini de grootste groep mensen die vertrekken heeft. In 2012 zijn 1.301 personen uit het gebied gegaan en hebben zich 587 gevestigd. In 2013 vertrokken 1.370 mensen zich en zijn er 497 er gaan wonen.

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) legt in haar publicatie “Demografische data 2009-2014” uit dat onder binnenlandse migratie de door de bevolkingsadministratie geregistreerde personen die binnen de landsgrenzen van woonplaats veranderen, wordt verstaan. Voor wat betreft de buitenlandse migratie, de immigranten en emigranten, is er in de perode 2009-2013 steeds sprake van een positief migratie saldo. Waar in 2009 zo’n 3.863 personen immigreerden, emigreerden er 2.279.

Het hoogste aantal immigranten was in 2010 en wel 7.183, terwijl 2.050 personen uit Suriname gingen. Het aantal immigranten nam sindsdien steeds af met 4.917, 4.284 en 4.153 in respectievelijk 2011, 2012 en 2013. Deze afname is in die jaren ook zichtbaar bij het aantal mensen dat zich uit de bevolkingsadministratie heeft uitgeschreven namelijk 2.135 in 2011, 1.881 in 2012 en 1.729 in 2013.

Bron: GFCnieuws
http://gfcnieuws.org/vertrek-uit-urbane-gebieden-groter-dan-rurale-districten/