VES INZICHT#40_juni editie

Bijgaand ontvangt U de Juni 2023 editie vanĀ INZICHT - Het Surinaams Economistenblad.
In deze editie treft U o.a. de volgende onderwerpen:
1. VES paneldiscussie: Collectieve grondenrechten in economisch perspectief
2. Suriname Economic Oversight Board gaat monitoren en de reactie van de VES.
3. Uitvoering Regeerakkoord bedroevend.
4. Krediet Fondsen in Suriname
5. Pink Dollars: er achteraan gaan of niet?
6. Nawoord: nepotisme is een flagrante schending van Good Governance: Regering luistert niet
Het bestuur wenst U veel leesplezier toe met de Juni 2023 editie (nummer 40).