VES rondt training aan mediawerkers succesvol af

In de afgelopen 5 weken is heel intensief gediscussieerd met de media over kernaspecten van de economie. De volgende kerngebieden kwamen ondermeer aan de orde:

-Nationale Rekeningen

-Overheidsfinancien

-Economie en Bestuur

-Monetaire Economie

-Internationale Economie, Compliance en Green Growth

De VES is het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten zeer erkentelijk voor hun bijdrage in het welslagen van dit initiatief. Uiteraard gaat onze dank ook uit naar de grote groep deelnemers die elke maandag trouw present waren en deskundigen die tijd nog moeite bespaard hebben om met veel toewijding elk onderwerp toe te lichten.