VES verwerpt wet ‘burgerlijke uitzonderingstoestand’

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vraagt de Regering van Suriname om de ingediende wet Uitzonderingstoestand in DNA per direct in te trekken en samen met de belangrijkste stakeholders te gaan praten over actieve burgersteun aan de Regering in de oplossing van de zowel de Covid crisis als de financieel-economische crisis.

De Covid-19 uitbraak vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid van Suriname en dient dan ook adequaat en nationaal te worden aangepakt. Het Covid-team doet daarin een hele goede job. Het maatschappelijk middenveld probeert daar ook haar noodzakelijke bijdrage aan te leveren. Op enkele storende uitzonderingen na volgt de burgerij de afgekondigde beperkende maatregelen.

De VES is van mening dat er in de samenleving geen enkele rechtvaardiging bestaat voor het uitvaardigen van nieuwe wetten om deze crisis te bestrijden. Gezien de huidige stand van de gezondheidszorg en de orde in het land is er voldoende ruimte om de Covid-19 crisis binnen de bestaande orde te bestrijden. De bevolking is meer dan bereid om bij te dragen aan de bestrijding hiervan. Er zijn daartoe al verschillende initiatieven genomen.

De Wet Uitzonderingstoestand is naar letter en geest een middel die niet in verhouding staat met de kwaal. De VES is van mening dat de Covid crisis absoluut niet gebruikt mag worden om burgerrechten te beperken en vooral om het financieel-economisch wanbeleid voort te zetten.

Als vereniging hebben wij op diverse momenten aandacht gevraagd voor de structurele economische problemen welke met het Regeringsbeleid van de afgelopen jaren door haarzelf werden gecreëerd. De Regering heeft hooghartig onze uitgestoken hand c.q. de aanbiedingen om te ondersteunen om het beleid om te buigen genegeerd. Wij hebben op diverse podia gewaarschuwd dat we zo rechtstreeks op een vierde crisis afstevenen. Deze Uitzonderingstoestand is bedoeld om het verkeerde financieel-economische beleid voort te zetten en nu zonder wettelijke beperkingen de gecreëerde begrotingstekorten ongebreideld monetair te kunnen financieren. Bovendien wil deze wet ons recht om te protesteren tegen het wanbeleid dat de gemeenschap nog verder zal verarmen, afpakken.

Deze Uitzonderingstoestand zal het bedrijfsleven verlammen en de samenleving sociaal hard treffen en de toekomstige generaties, onze eigen kinderen, in armoede dompelen. Voor de VES is dit onverklaarbaar en roepen we alle maatschappelijke groeperingen op die massaal uit te spreken tegen deze “beknottingswet” van de Regering. De vrees is dermate aanwezig dat met deze wet de Regering de rijkdommen van de samenleving zal verpanden.

De VES doet een dringend beroep op de Regering om dit heilloos pad te verlaten en terstond samen met de belangrijkste stakeholders te praten over actieve burgersteun aan de Regering in de oplossing van zowel de Covid-19 crisis als de financieel-economische crisis.