VES_INZICHT #46 december 2023

Beste lezer,VES_INZICHT # 46_December 2023

Bijgaand ontvangt u INZICHT - Het Surinaams Economistenblad, nummer 46 (December 2023).

In deze editie treft u o.a.:
1. VES paneldiscussie "Spaar en Stabilisatiefonds": toespraak van Wonnie Boedhoe
2. Het OMO-beleid heeft de samenleving gedompeld in een OMO crisis
3. Aanpak "spookambtenaren" en "ambtenaren met meerdere salarissen".
4. Begrotingsbehandeling 2024 uitgesteld.
5. Corruptie: time for a change.
6. Promotie Gavin Ooft: modelleren en voorspellen van inflatie.
6. Nawoord: etnische politiek verwerpelijk en slecht voor de economie.

En verder nog vele andere artikelen en ingezonden stukken.

Het bestuur van de VES wenst u veel leesplezier toe.