Monthly Archives: juli 2019

Nieuw Bestuur 2019

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), gehouden op vrijdag 29 maart j.l., is Ir. Winston Ramautarsing, bij acclamatie, herkozen tot voorzitter van de vereniging. Ook de bestuursleden Steven Debipersad en Naomi Alberg-Blijd zijn herkozen. Nieuw in het Bestuur zijn Ir....
Lees meer