Monthly Archives: oktober 2019

Open brief aan vertegenwoordiger Abdoel

Geacht DNA-lid Abdoel, De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is onaangenaam verrast met Uw onterechte opmerkingen jegens de Vereniging op 23 oktober in Starnieuws. De VES heeft in de afgelopen jaren op meerdere momenten aan alle leden van DNA haar bezorgdheid t.a.v. het Overheidsfinancieel beleid kenbaar gemaakt. Helaas heeft niet alleen U maar ook een...
Lees meer

Oproep aan volksvertegenwoordiging inzake wijziging regelgeving Wet op de Staatsschuld

AAN:   alle Volksvertegenwoordigers in van De Nationale Assemblee Betreft Dringende Oproep Paramaribo, 22 oktober 2019, Geacht lid van het hoogste College van Staat, De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) doet een dringend beroep op u als vertegenwoordiger van het volk van Suriname in het hoogste College van Staat om het wetsvoorstel “tijdelijke voorziening voor de financiering van de...
Lees meer

VES rondt training aan mediawerkers succesvol af

In de afgelopen 5 weken is heel intensief gediscussieerd met de media over kernaspecten van de economie. De volgende kerngebieden kwamen ondermeer aan de orde: -Nationale Rekeningen -Overheidsfinancien -Economie en Bestuur -Monetaire Economie -Internationale Economie, Compliance en Green Growth De VES is het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten zeer erkentelijk voor hun bijdrage in het welslagen van dit initiatief....
Lees meer