OVER VES

Doel

De Vereniging van Economisten in Suriname is opgericht op 17 oktober 1972 en stelt zich ten doel:

De beoefening van de economische wetenschap te bevorderen en de toepassing hiervan in Suriname te stimuleren, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Dit doel tracht de Vereniging te bereiken door:

  1. de in Suriname woonachtige economisten de gelegenheid te bieden van gedachten te wisselen over onderwerpen van economische aard;
  2. het doen houden van voordrachten, het beleggen van conferenties en het houden van vergaderingen met haar leden;
  3. het bevorderen van economisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs;
  4. het onderhouden van contacten met verenigingen die in of buiten Suriname een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven;
  5. alle andere wettige en geoorloofde middelen die redelijkerwijs dienstig kunnen zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Met deze website tracht de Vereniging een bijdrage te leveren aan boven gestelde doelen.

Bekijk hier de statuten

logo Het logo is een representatie van de economische kringloop. De tegengestelde pijlen stellen de goederenstroom (buitencirkel) en de geldstroom (binnencirkel) voor.

Goederenstroom: gezinnen leveren productiefactoren aan bedrijven en betrekken op hun beurt weer goederen bij bedrijven.

Geldstroom: bedrijven betalen gezinnen voor productiefactoren en ontvangen betaling van gezinnen voor goederen en diensten.
kringloopwww.nl.wikipedia.org

Kleuren

De kleuren van de VES zijn groen en wit.
Groen staat voor groei, vernieuwing en veiligheid en symboliseert economische groei als basis voor de bestaanszekerheid van alle Surinamers.
Wit staat voor vrede en harmonie en symboliseert economische ontwikkeling in een vredige en harmonische samenleving.

VES-logo