JAARVERSLAGEN

Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden waarin het Bestuur verslag uitbrengt ten aanzien van het gevoerd beleid en het beheer van de middelen van de Vereniging. Deze verslagen worden toegankelijk gemaakt voor de leden, donateurs en het publiek.