LEDEN

De Vereniging kent gewone, buitengewone en ereleden.

Gewone leden kunnen zijn, alle in Suriname woonachtige economisten, die een academische opleiding in de economische wetenschappen voltooid hebben.

Buitengewone leden kunnen zijn, zij die niet voldoen aan boven gesteld criterium, doch wier maatschappelijke werkzaamheden van belang zijn voor en/of verband houden met de praktische toepassing of theoretische beoefening van de economische wetenschap in Suriname.

Ereleden zijn zij die wegens buitengewone verdiensten jegens de Vereniging of de economische wetenschap in het algemeen, door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur als zodanig zijn benoemd.

De maandelijkse kosten voor het lidmaatschap bedragen SRD 70,- Deze kunnen ook eenmalig voor een jaar voldaan worden en dat bedraagt SRD 700,-

Geïnteresseerd in het lidmaatschap? Registreer hier

 

*Lidmaatschap is op persoonlijke titel

VES-logo