LEDEN

De Vereniging kent gewone, buitengewone en ereleden.

Gewone leden kunnen zijn, alle in Suriname woonachtige economisten, die een academische opleiding in de economische wetenschappen voltooid hebben.

Buitengewone leden kunnen zijn, zij die niet voldoen aan boven gesteld criterium, doch wier maatschappelijke werkzaamheden van belang zijn voor en/of verband houden met de praktische toepassing of theoretische beoefening van de economische wetenschap in Suriname.

Ereleden zijn zij die wegens buitengewone verdiensten jegens de Vereniging of de economische wetenschap in het algemeen, door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur als zodanig zijn benoemd.

De Vereniging gaat voor verbetering van de economische situatie in Suriname, wat direct de maatschappij ten goede komt. Hierbij is actieve ondersteuning nodig vanuit de beroepsgroep en vooral door onze leden. Wordt jij ook lid?

Geïnteresseerd in het lidmaatschap? Registreer hier

 

*Lidmaatschap is op persoonlijke titel

VES-logo