REGISTREREN

De Vereniging kent gewone, buitengewone en ereleden.

Gewone leden kunnen zijn, alle in Suriname woonachtige economisten, die een academische opleiding in de economische wetenschappen voltooid hebben.

Buitengewone leden kunnen zijn, zij die niet voldoen aan bovengesteld criterium, doch wier maatschappelijke werkzaamheden van belang zijn voor en/of verband houden met de praktische toepassing of theoretische beoefening van de economische wetenschap in Suriname.

Ereleden zijn zij die wegens buitengewone verdiensten jegens de Vereniging of de economische wetenschap in het algemeen, door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur alszodanig zijn benoemd.

Voor de aanvraag tot het lidmaatschap dient u het registratieformulier in te vullen
Vergeet u daarbij niet om een kopie van uw diploma mee te sturen!

Per 2024 zijn de maandelijkse kosten voor het lidmaatschap SRD 80,- Deze kunnen ook eenmalig voor een jaar voldaan worden en dat bedraagt SRD 800,-

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Plaats
Adres
Telefoon
Woonplaats
Fax
E-mail
OPLEIDING (KOPIE DIPLOMA TOEVOEGEN)
Instituut
Specialisatie
Afstudeerjaar
Studieniveau  Bachelor Master Doctoraal
Upload Diploma
Bijzonderheden
WERKKRING
Kantoor
Functie
Functie sinds
Adres
Telefoon
Fax
Postbus
E-mail