PARTNERS

  • lacityp_012453

Er zijn samenwerkingen met organisaties die gelijkgerichte doelstellingen hebben.

 logo EITI
De Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een wereldwijd initiatief voor transparantie in de zogeheten ‘extractive industries’, zoals mijnbouw, oliewinning en aardgaswinning, maar ook bijvoorbeeld de visserij en houtkap.
https://eiti.org/
Burgerinitiatief Suriname Het Burgerinitiatief
Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, een groep van maatschappelijke organisaties en burgers die willen dat personen en instanties die namens ons het land regeren en ons vertegenwoordigen, meer verantwoording afleggen (rekenschap). Wij willen dat het altijd duidelijk is welke besluiten worden genomen en op basis waarvan (transparantie).
www.facebook.com/BurgerinitiatiefSR
ictassociation ICT Associatie Suriname (ICT-AS)
ICT-AS, een branchevereniging voor bedrijven in Suriname met een IT-gerelateerde core business, zal de samenleving helpen om
beter te presteren met ICT
www.ictassociatie.com
 Logo-Projekta-nog-kleiner PROJEKTA
Projekta is een NGO die streeft naar democratisering van bestuur, het bevorderen van participatie en van gendergelijkheid in Suriname.
www.projekta-suriname.blogspot.com, en www.facebook.com/ProjektaSR
Surinaams Arbitrage Instituut
Het SAI heeft tot doel te bevorderen dat geschillen tussen rechtssubjecten door middel van arbitrage, bindend advies of mediation worden voorkomen, beperkt of tot een oplossing worden gebracht.
www.sai.sr
sfb Surinaamse Federatie van Belastingsadviseurs (SFB)
SUVA Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA)
SUVA is de autoriteit in Suriname die de accountancy professie beschermt en de kwaliteit verbetert. De SUVA is de link tussen het beroep en het bedrijfsleven en draagt bij aan de algehele verbetering van het accountancy beroep en de accountancy standaarden in Suriname
www.suva.sr
vsb Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)
Toegewijd werken aan een competitief ondernemerschap dat hoogwaardige goederen en diensten produceert op een maatschappelijk en milieu verantwoorde wijze
ww.vsbtia.org

Geinteresseerd om een partnerschap met de VES aan te gaan. Gelieve te mailen naar de voorzitter van de VES via vessuriname@gmail.com.