VES_INZICHT nummer 50

Met genoegen presenteert het Bestuur van de Vereniging van Economisten in Suriname de 50e editie van INZICHT.
De publicatie van de INZICHT edities is alleen mogelijk geweest met de vrijwillige inzet van een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan INZICHT. Hiervoor onze dank ! In het bijzonder de adverteerders.
In de 50e editie van INZICHT - Het Surinaams Economisten Blad treft u o.a.:
1. Het Rekenkamerverslag 2023: geen goedkeuring aan begrotingsrekening 2021
2. Reactie van de VES op de ongepaste handeling van de President naar de VES toe
3. Wat de Regering Santokhi niet wilde horen
4. Nationale Betaalraad Suriname
5. Wat is Bitcoin?
6. Local Entrepreneurship: Maritieme Autoriteit Suriname
7. Gronduitgiftebeleid onder President Santokhi verslechterd
5. Nawoord: o.a. met "onterechte aanval van de President",.........,"de functie van President is ondeelbaar",..........,"politiek leiderschap in relatie met beperkte economische emotionele intelligentie".
Het bestuur van de VES wenst u veel leesplezier toe